Bjørnsund og Ona

Bjørnsund – øygruppa ytterst mot storhavet på Romsdalskysten.

Bjørnsundsruta går fast til øyene på sommersesongen.

Bjørnsund – øygruppa ytterst mot storhavet på Romsdalskysten. Frå om lag forrige hundreårsskifte, til langt fram på 1950-talet, to livskraftig levande samfunn der folket var full av optimisme. I dag fraflytta fiskevær nytta til rekreasjon for unge og gamle.

Bjørnsund 4 øyar – 2 fiskevær, Nordre Bjørnsund og Søre Bjørnsund. Frå gammalt av ein del av store godssamlingar på nordvestlandet, Nordre Bjørnsund til Hustadgodset og Søre Bjørnsund til Giskegodset. Begge væra gjekk etter kvart over i eige til handelsmenn anten frå Molde eller Kristiansund. Det vaks etter kvart fram to handelsstader med butikkdrift, fiskemottak, dampskipsanløp, post og på Søre Bjørnsund enda til bakeri. På slutten av 1800-talet blei det gjort store innvesteringar på hamnene og ein, etter tida, moderne fiskeflåte vaks fram. Gode fiskeår i byrjinga av 1900 gav gode økonomiske vilkår noko som vi ser resultat av i dag med store velbygde bustadhus og sjøhus.
Væra fekk tidleg telefon og elektrisk straum frå fastlandet og framtida såg lys ut for dei optimistiske innbyggjarane.

for mer info http://www.bjornsund.info/