Kyststien

Oppleve kystkulturen i Bud ved å vandre langs storhavet nordover mot "Kjekså".

Det vanlige er å starte ved Bud Camping og følge den merkete ruten gjennom Bud sentrum, langs sjøsida, forbi Ergan kystfort og videre "utom landet". Du kan også gå bare strekningen fra Ergan til "Kjekså", retur samme vei. En utrolig fin tur i natur som er forskjellig fra dag til dag!