Bud Kirke

Bud kirke er en korskirke i tre. Kirka ble bygd i 1717. Bud kirke er verd et besøk.

Etter en brann i kirketårnet i 1832 fikk kirka en løkkuppel som på den tiden var siste mote.

Under 2. verdenskrig lå kirka i ildlinjen for tyskerne sine kanoner. Tårnet ble derfor fjernet, men ble reist på nytt i 1947.

Bud kirke har ca 250 sitteplasser.