Fuglefjellet

I fugleberget i Bud lever de største skravlebøttene i hele Bud, Med dette menes da Krykkene. De er vår nærmeste nabo, og ett skikkelig vårtegn for oss!

Krykkja hører til på det åpne havet, og utenom hekketiden treffes den sjelden på kysten og inne i fjordene. Den kommer nesten aldri inn over land. I hekketiden opptrer den imidlertid i store antall, men også da liker den seg best i bratte fjellsider nær gode fiskeplasser og med utsikt mot storhavet.

Krykkjekolonien er et velordnet og sammensveiset samfunn. De har en klar rangordning som fører til at de eldste fuglene hekker i de beste delene av fjellet, mens de yngre og mindre erfarne, må ta seg til takke med områder som ligger i ytterkanten av kolonien, og dermed mer utsatt for rovdyr.

De er reisevante fugler som har sett en stor del av verden, men trofaste mot hjemstedet er de. Hvert år i midten av februar, lander de på sitt hjemlige rede i den bratte fjellveggen, eller i en bratt naustvegg. Der bor de hele sommeren til det igjen er tid for å dra ut på det store havet, en gang i midten av august.

Krykkjene er fredet i hekketiden (1 mars-30 juli).