Steinparken

Steinblokkene er blitt satt opp for å gi et bilde av berggrunn og løsstein som finnes i ytre deler av Møre og Romsdal fylke.

Steinblokkene er blitt satt opp for å gi et bilde av berggrunn og løsstein som finnes i ytre deler av Møre og Romsdal fylke. Her er gneiser, størkningsbergarter, metamorfe bergarter, marmor, flyttblokker og sedimentære bergarter plassert i grupper med informasjonsskilt. Du finner mer informasjon på Romsdalsmuseet sine hjemmesider.